เหตุที่ทำให้บูชาเครื่องรางของขลังความรักแล้วได้ผล 100%

หลายคนอาจจะสงสัยว่าเครื่องรางของขลังขลังเกี่ยวกับการช่วยเรื่องความรักให้สมหวัง หรือเครื่องรางเรียกต่างๆ เหตุใดบางคนจึงบูชาแล้วได้ผลบางคนบูชาแล้วไม่มีผลเลยบางคนได้ผลดีมากบางคนบูชาแล้วเงียบไม่มีอะไรเลยเป็นคำถามยอดฮิตและเป็นที่สงสัยกัน

เครื่องรางของขลังเกี่ยวความรักมหาเสน่ห์มีหลายอย่างอาทิเช่น อิ่นคู่ ยันต์หนีบ ตะกรุดเกี่ยวกับความรักต่างๆ ที่ปลุกเสกมาจากหลายอาจารย์และแต่ละอย่างก็มีกรรมวิธีการบูชาไม่เหมือนกัน หลายคนนำไปตั้งใจบูชาแล้วได้ผลมากบ้าง น้อยบ้างหรือไม่ได้ผลเลยก็มี

เหตุที่จะทำให้การบูชาเครื่องรางของขลังประเภทให้สมหวังในความรักได้ผลนั้นมีข้อประกอบดังนี้

ข้อที่ 1.คนสองคนต้องยังมีบุญวาสนา หรือยังมีวิบากกรรมต่อกัน

อันว่าความรักระหว่างคนสองคน หรือความรักของหญิงชายนั้น เกิดจากความสัมพันธ์ของคนสองคน อันความสัมพันธ์นี้เกิดจากวิบากของชาติปางก่อน(อาจจะมากันหลายชาติ) แต่ละชาติก็ทำกันมาในแบบต่างๆดีบ้างร้ายบ้างก็เป็นผลมาจากอดีต อาจจะเป็นแบบคู่แท้ คู่จร คู่ที่ทำร้ายจิตใจกัน หรือแบบอื่นๆ การบูชาเครื่องรางของขลังนั้นต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลของกฏแห่งกรรมที่มีทำกันมา คือมากันแบบไหนก็เป็นแบบนั้นถ้าเป็นคู่แท้เครื่องรางของขลังก็ช่วยได้ง่าย หากเป็นคู่กรรมคู่เวร คู่จร ผลก็น้อยลงหรือไม่ได้ผลเลยเพราะเป็นอิทธิพลมาจากกรรมที่ทำกันมานั้นเป็นหลัก และที่สำคัญเครื่องรางของขลังจะได้ผลนั้น คนสองคนนั้นต้องยังมีบุญวาสนาต่อกัน หรือยังมีวิบากรรมต่อกัน ถ้าหมดบุญวาสนาหรือไม่มีบุญต่อกันแล้วก็ยากที่จะได้ผล แม้จะใช้ของขลังซักกี่อาจารย์ก็ตามเพราะ ของขลังก็ไม่อาจฝืนกฏแห่งกรรมของคนได้ แต่เป็นเพียงตัวช่วยให้สมหวัง

 

2.ต้องไม่มีกรรมเวรหรือเจ้ากรรมนายเวรของแต่ละฝ่ายมาขวางกั้น เพราะกรรมเวรนี้เองเป็นสิ่งหนึ่งที่ขวางความสำเร็จในด้านต่างๆ หากมีกรรมเวรมากการใช้เครื่องรางของขลังช่วยก็น้อยลง

 

3.ต้องเป็นคนมีวาสนามากับเครื่องรางของขลังสายนั้น หรือที่เรียกว่าเล่นของขึ้นในสายนั้น และของขลังนั้นต้องได้รับการปลุกเสกมาแล้วดีจริงแรงจริงจึงจะเกิดผล จะทราบได้อย่างไรว่ามีวาสนามากับของอันไหน คำตอบคือไม่ทราบหรอกหากไม่ได้ฝึกจิตมาหรือฝึกทางด้านพลังงานมาก็จะไม่สามารถรู้ได้เว้นแต่บางคนที่มีสัมผัสในเรื่องนี้

 

สามข้อที่ว่ามานี้หากผ่านทั้งสามข้อผลก็เกิดสูง หรือสำเร็จ 100% แต่หากบกพร่องข้อใดข้อหนึ่งไปหรือเข้าหลายข้อผลก็จะลดน้อยลงหรือไม่ได้ผลเลยดังนี้

 

บทความนี้เป็นของเว็บไซต์ : https://ajarnsomrachamulet.com ผู้ใดลอกไปเผยแพร่ต้องให้เครดิตและทำ Link กลับมาที่ต้นฉลับด้วย