เหตุที่บูชาเครื่องรางของขลังไม่ได้ผล

เครื่องรางของขลัง เป็นศาสตร์ที่เกิดจากตำราพระเวทย์ที่มีบันทึกมานานนับพันปี เกิดจากพระเกจิอาจารย์ หรือครูบาอาจารย์ผู้ที่ทรงคุณธรรมได้สรรสร้างประดิษฐ์ไว้ เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการนำอำนาจต่างๆไม่ว่าจะเป็นพลังงานที่มีอยู่ในโลกธาตุที่มีคุณวิเศษต่างๆที่เป็นพลังงานที่มองไม่เห็น หรือเป็นศาตร์ที่ว่าด้วยอำนาจของพลังจิตเป็นสำคัญ ครูบาอาจารย์หรือโบราณจารย์มักจะสรรค์สร้างและบันทึกไว้ในรูปแบบของคาถาบ้าง ยันต์บ้างก็สุดแล้วแต่อุปเท่ห์ของโบราณอาจารย์ นอกจากนั้นยังมีศาสตร์ที่เป็นการสร้างเครื่องรางของขลังขึ้นในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เป็นวัตถุมงคล ใช้เพื่อนำไปบูชาติดตัวเพื่อหวังผลทางด้านอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์ หรือคุณวิเศษต่างๆ

ในยุคโบราณมาถึงครั้งยุคประวัติศาสตร์ที่ยังไม่มีเทคโนโลยีเกิดขึ้นเป็นยุคที่ศาสตร์แห่งเครื่องรางของขลังได้รับความนิยมมาก อันเนื่องด้วยสภาพแวดล้อมประกอบด้วยภัยอันตรายจากสิ่งต่างๆมากมายอาทิเช่นจากสิงสาราสัตว์ร้ายต่างๆเพราะภูมิประเทศยังเป็นป่า นอกจากนั้นจากมีภัยจากคนคือโจรผู้ร้าย และอริราชศัตรูต่างๆ นอกจากนั้นยังมีภัยจากสิ่งที่มองไม่เห็นต่างๆเช่นอำนาจของภูติผีปีศาจดังนั้นในยุคนี้ เครื่องรางของขลังจึงเป็นที่พึ่งของผู้คนเป็นอย่างมากผู้คนในยุคประวัติศาสตร์นั้นมักจะไปหาพระดี หรือเกจิอาจารย์ที่มีพระเวทย์อาคมแก่กล้า หรือมีคุณธรรมวิเศษ เพื่อขอเครื่องรางของขลังบูชาติดตัวไว้เป็นที่พึ่ง

มาในยุควัตถุนิยมสภาพบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไป พร้อมกับเทคโนโลยี่สมัยใหม่ ทำให้ความเชื่อความศรัทธาทางด้านเครื่องรางของขลังนั้นลดน้อยลงไป ทั้งมีความเชื่อหรือทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องนี้เปลี่ยนแปลงไป แต่ก็มีผู้คนอีกเป็นจำนวนมากที่ยังเชื่อและศรัทธาในศาสตร์ของเครื่องรางของขลังอยู่ และยังมีผู้คนอีกจำนวนมากที่ยังหาของขลัง หรือของดีไว้บูชาเพื่อหวังพึ่งทางด้านอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์ หลายคนได้บูชามาแล้วก็สำเร็จสมหวังหรือที่เรียกว่าเห็นผล หลายคนบูชาแล้วก็ไม่เกิดผลเป็นเพราะเหตุใด?

 

เหตุที่ทำให้บูชาเครื่องรางของขลัง ไม่ได้ผลมีเหตุต่างๆพอที่จะสรุปได้ดังนี้

1.เป็นคนที่มีจิตใจลังเลสังสัยมาก เครื่องรางของขลังนั้นเกิดจากศาสตร์ที่ว่าด้วยพลังจิตและศาสตร์ที่ว่าด้วยพลังงาน ที่อาจะเกิดจากบารมีของพระเกจิอาจารย์ หรือพลังของเทพเทวดา หรือพลังของแรงครู หากผู้บูชาไม่น้อมจิตศรัทธาเข้าไป เหมือนกับเครื่องรับวิทยุ กับสาถานีส่ง หากตัวผู้รับไม่เปิดใจรับให้ตรงกัน หรือหากลังเลสงสัยมากก็เหมือนกับหมุนคลื่นของเครื่องรับไปมาทำให้รับสัญญานไม่ได้เต็มที่ เป็นเหตุให้คลื่นที่ส่งมาจากสถานีส่งมาถึงเครื่องรับไม่ได้ตลอดขาดๆหาย เพราะเกิดจากจิตที่ลังเลสังสัยนั้นแหละเป็นตัวรบกวน

2.เป็นผู้ที่อาภัพหรือด้วยวาสนามากับศาสตร์ทางนี้ หรือที่เรียกว่าเล่นของไม่ขึ้น การเล่นของไม่ขึ้นนี้อาจจะเกิดมาจากหลายสาเหตุอาทิเช่นเคยหลบหลู่คุณของพ่อ แม่หรือผู้ที่มีบุญคุณ ตลอดจนครูบาอาจารย์ เคยหลบหลู่พระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จิตมีมิจฉาทิฐิ คือมีความเห็นผิด มีทิฐิมานะความถือตัวถือตนมาก ตลอดจนการที่ไม่บุญวาสนามากับครูบาอาจารย์ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นไปได้

3.สายบุญบารมีไม่ตรงกับเครื่องรางของขลังที่บูชา หรือบางทีเรียกว่า คนละสายกัน คือบางคนมีบารมีมาทางพระแต่บูชาของสายทางภูติพรายก็ไม่ได้ผล หรือมีบารมีมาทั้งเทพทางพรหมแต่บูชาสายต่ำก็ไม่ได้ผลของนี้เป็นต้น ดังนั้นการบูชาเครื่องรางของขลังต้องเลือกสายที่เข้ากับตัวเองผลจึงจะเกิดเต็มที่

 

4.มีเวรกรรมมาขัดขวาง เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วไปกับผู้ที่บูชาเครื่องรางของขลังเพราะโดยทั่วไปเมื่อมีปัญหาเรื่องใด มักจะหาเครื่องรางของขลังที่แก้ทางด้านนั้นมาช่วยให้ดีขึ้น แต่บางทีก็ลืมไปหรือไม่รู้ว่าตัวเองเป็นที่มีกรรมเรื่องนั้นขัดขวางอยู่เช่น คนที่ไม่ประสบความสำเร็จทางด้านความรัก ก็มักหาเครื่องรางของขลังทางด้านความรักคู่ครองมาบูชา แต่อาจจะมีกรรมเวรที่คอยมาขัดขวาง เมื่อบูชาของขลังช่วยความรักแล้วก็ไม่ได้ผลเต็มที่หรือไม่ได้ผลเลยแบบนี้เป็นต้น ดังนั้นการบูชาเครื่องรางของขลังนั้นก็ควรทำบุญแผ่บุญให้เจ้ากรรมนายเวรที่มาทำให้มีปัญหาในเรื่องนั้นๆด้วย

 

5.เครื่องรางของขลังนั้นไม่แรง หรือทำมาไม่ดีจริง ดังคำบอก เพราะเครื่องรางของขลังนั้นของจะขลังและแรงจริงต้องเกิดจากตำราที่ถูกต้อง มีการสร้างจากเกจิอาจารย์ในกรรมวิธีที่ถูกต้องตลอดจน ได้รับการปลุกเสกจากเกจิอาจารย์ที่มีพลังจิตแก่กล้า หรือมีพลังจิตแรงพอที่จะทำให้ของขลังได้  ของขลังบางทีแรงด้วยคำโฆษณาแต่พลังที่บรรุอยู่อาจจะไม่แรงตามที่บอกก็ได้

 

5 ข้อดังกล่าวมานี้เป็นองค์ประกอบหลักที่ทำให้การบูชาเครื่องรางของขลังนั้นไม่ได้ผล หรือได้ผลน้อย บทความนี้เพื่อเป็นความรู้ให้กับผู้ที่บูชาเครื่องรางของขลังทุกแบบได้ทราบข้อมูลไว้ เพราะว่าเครื่องรางของขลังนั้นไม่ใช่ถือ ที่ซื้อมาแล้วใส่ซิมใส่แบทแล้วโทรได้เลย แต่เครื่องรางของขลังนั้นเป็นศาสตร์แห่งพลังจิตและความเชื่อความศรัทธาหากผู้ที่บูชาไม่น้อมเข้าไปหวังแต่จะเอาผลอย่างเดียวบางทีก็อาจจะไม่ได้ผลอย่างนั้นทั้งหมด ยกเว้นคนที่มีบุญวาสนามากับเครื่องรางของขลังนั้นๆจริงๆและไม่เข้าองค์ประกอบต่างๆดังที่กล่าวมาผลจากการบูชาก็เกิดเต็มที่นั่นเอง

 

บทความนี้เป็นของเว็บไซต์ : https://ajarnsomrachamulet.com ผู้ใดลอกไปเผยแพร่ต้องให้เครดิตและทำ Link กลับมาที่ต้นฉลับด้วย